Privacy

 Vandersteenbomen.nl is een publicatie van Boomkwekerij Van der Steen en biedt zijn gebruikers een veelheid aan diensten aan.  

WBP
Van der Steen houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De door u verstrekte gegevens worden door Van der Steen onder meer gebruikt voor het verzenden en verzorgen van de publicaties waarop uw abonnement betrekking heeft, voor het verlenen van diensten, om te zorgen voor uw deelname aan opiniepeilingen, wedstrijden en campagnes, uitnodigingen te sturen voor tentoonstellingen, seminars en shows, en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Van der Steen. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit per e-mail kenbaar maken.
Ook kunt u uw gegevens te allen tijde opvragen en verzoeken deze te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. U dient hiertoe een e-mail te zenden aan info@vandersteenbomen.nl of uw verzoek te richten aan Van der Steen, Oude Broekdijk 9a, 4043 LG te Kesteren.
De door u verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van Van der Steen. Van der Steen draagt zorg voor een zorgvuldige behandeling en beveiliging van de geregistreerde gegevens.

Dienstverlening

Van der Steen tracht op diverse wijzen haar dienstverlening te optimaliseren. Naast de door u verstrekte gegevens verzamelt Van der Steen gegevens met betrekking tot het bezoek aan de websites van Van der Steen. Via clickgedrag worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor diverse onderdelen van de desbetreffende site te meten. Zodoende kan de website zoveel mogelijk afgestemd en aangepast worden op uw belangstelling en interesse. Deze gegevens worden anoniem verzameld en zijn niet herleidbaar tot individueel niveau. Van der Steen maakt daarbij gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Automatisch inloggen op Van der Steen is dan echter ook niet mogelijk.  

Derden
Het kan zijn dat u op de websites van Van der Steen hyperlinks naar andere websites van derden aantreft. Van der Steen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, noch voor het gebruik van cookies door deze derden. Van der Steen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement en adviseert u daarom regelmatig het statement op eventuele aanpassingen te controleren.  

Cookies
Tot slot een korte toelichting over het gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke voorkeuren u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina of site. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Als het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doet Van der Steen dit niet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com/ voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org/ voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op http://browser.netscape.com/ voor meer informatie van Netscape over cookies. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Externe data

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen door externe specialisten die door Van der Steen zijn ingehuurd om uw gegevens namens te verwerken (dat wil zeggen als data processors volgens de betekenis van de Wbp) en te helpen bij het leveren van de content en de diensten die u hebt opgevraagd. In al deze gevallen zal Van der Steen ervoor zorgen dat passende maatregelen zullen worden genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze externe providers zullen worden verplicht door Van der Steen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen en om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige bewerking.

Wijzigingen
Van der Steen houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement of deze aan te vullen. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan vermeld. U dient deze privacy statement regelmatig op aanpassingen te controleren.